Mikä on ROIHU-Hanke?
Nuorisokulttuuriseen omaehtoisuuteen perustuvan hankkeen tarkoituksena on pitkän poikkeusajan jälkeen osalistaa ja innostaa 12-29 vuotiaat nuoret jälleen toimimaan livenä ja ideoimaan sekä toteuttamaan omia unelmiaan. Tarkoituksena on tuoda mielekkyyttä, elämyksiä ja yhteisöllisyyttä nuorten vapaa-aikaan. Tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia toteuttaa itseään, löytää nuoren piilossa olevat kyvyt ja sisäinen palo.

Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja sekä ideoiden toteuttamiseen, että tuotosten julkaisu- ja esitysareenoiden laajentamiseen. Hankkeella edistetään nuorisokulttuurin vaikuttavuutta osana kaupungin hyvinvointi- ja osallisuussuunnitelmaa. Nuoret osallistuvat jokaiseen vaiheeseen suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin.

Roihu-Hankkeen avulla voimme lievittää nuorten kokemaa osattomuutta ja yksinäisyyttä. Monien tutkimusten mukaan kulttuuritoiminta ja luova toiminta, mukaan lukien ns. ”höntsätoiminta” ovat yhteydessä paitsi oppimiseen, niin myös hyvinvointiin, osallisuuteen ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen.

Roihun toimintaperiaatteena on nuorisokulttuurinen omaehtoisuus, jota tuetaan nuoren tarvitsemalla tavalla, mahdollisuutena kokeilla, tutustua omiin vahvuuksiin ja epävarmuuksiin sekä löytää itsestään jopa läpi elämän kestäviä kykyjä ja taitoja.

Hankkeen kantavana ajatuksena on luoda nuorille iloa tuottavaa, hyvinvointia edistävää, avointa ja yhdenvertaista toimintaa omaehtoisuuteen perustuen. Toimintaan pääsee mukaan taitotasosta tai varallisuudesta riippumatta. Tehokkuuden palvonnan aikana nuorisokulttuurilla on tärkeä tehtävä lasten ja nuorten tunteiden tulkkina ja sisäisen äänen vahvistajana.

Kerro esimerkkejä toiminnasta?
Konkreettisena toimena hankkeessa luodaan Tornion ja Haaparannan nuorisotoimiin nuorisokulttuurisen toiminnan verkosto sekä ideahautomo nuorten ideoiden toteuttamista varten. Luodaan puitteita nuorisokulttuurin tuottamiseen, harrastamiseen ja esittämiseen erilaisiin nuoriso- ja kulttuuritapahtumiin. Nuorten ideoihin perustuen järjestetään esimerkiksi työpajoja, koulutusta, tapahtumia, konsertteja, klubitoimintaa ja näyttelyjä tai mitä ikinä nuori sitten ideoikaan.

Toiminta voi olla monenlaiseen harrastuneisuuteen liittyvää ja nuorta autetaan aina eteenpäin ideansa kanssa. Nuorten ideoiden ja unelmien toteuttamisessa tärkeää on henkilökohtainen ohjaus. Hankkeen koordinoinnista vastaava ohjaaja ja tarvittaessa muut nuorisotyöntekijät auttavat nuorten projektien toteuttamista.

Roihu-Idea
Nuori ottaa yhteyttä oman ideansa kanssa, joka käydään yhdessä läpi ja suunnitellaan, miten idean voisi toteuttaa. Ideat voivat olla isoja tai pieniä. Kaikenlaiset unelmat otetaan vastaan, jotka tuottavat hyvinvointia nuorelle itselleen ja muille osallisille. Ne voivat liittyä vaikkapa musiikkiin, tanssiin, sirkukseen, graffitiin, kuvataiteeseen, teatteriin, kirjoittamiseen, mediataiteeseen, animaatioon, elokuviin tai vaikka voimaantumiseen luonnossa.
Taivas on rajana!

Siinäpä on ROIHU – Kulttuurihanke esiteltynä. Jos sulla heräsin pieninkin ajatus, into, idea tai kiinnostus, ota rohkeasti minuun yhteyttä! Kerron mielelläni lisää ja otan ajatuksia vastaan. Tehdään tästä jotain siistiä ja ainutlaatuista yhdessä! Nyt on aika mennä eteenpäin ja nousta kohti uusia mahdollisuuksia!

Yhteystiedot: 

Nuoriso-ohjaaja
Jan-Mikael Hakomäki
p.050 576 0498
Nuorisotiedotuspiste Aaltosen ohjaaja, Roihu-hanke
Discord: Tnuorisotoimi_miku#1297

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]